D-Noc Photography

En epoke ender - Another begins

I 2004 fik denne blog sit nuværende hjem. Indholdet var noget andet dengang, mere tilfældigt, mere baseret på min hverdag og nogle spæde forsøg på at generere softwareudviklingsrelateret indhold.

I 2010 skiftede bloggen sit fokus til sit nuværende fokus, nemlig fotos, kameraer og alt hvad jeg har fundet relevant i den sammenhæng.

Fælles for disse to faser er dog to ting:

  • At der altid er blevet skrevet på dansk.
  • At besøgstallet altid har været lavt.

Når jeg søger efter andre danske fotoblogs er resultatet fattigt. Der findes stort set ikke nogen. Et eller andet sted siger det mig at der nok ikke rigtigt er noget behov for danske fotoblogs.

Som konsekvens heraf vil D-Noc.dk fra 1. Juli skifte til engelske indlæg. Siden vil skifte sprog i menuer o.l. og nyt indhold vil blive på engelsk. eksisterende indlæg vil jeg nok ikke bruge tid på at oversætte, da det er en ret stor opgave at gøre dette.

Jeg håber at skiftet til engelsk vil generere mere trafik til bloggen. Ikke fordi jeg på den måde tjener flere penge, der er ingen reklamer på bloggen, men mere fordi jeg gerne vil have flere folk til at kommentere og få en dialog igang.

-----------------------------

In 2004 this blog got its current home. At that time the content were quite different from today. It was more random and based on my daily life or some vague attempts to generate software development related content.

In 2010 the blog changed its focus to the current focus: photos, cameras and everything that I found relevant to blog about in that context.

The two phases did have two things in common:

  • It were always written in danish.
  • It never generated much traffic.

When I search for other danish photo blogs the result is meager. It is hard to find anyone who is actually active. To me that indicates that there really isn't any need for photoblogs in danish.

As a consequence, starting July 1st, D-Noc.dk will change to english. Menues, and contents will be in english. Existing content will most likely not be translated as this would be quite a big task.

I hope that the switch to english will generate more fraffic to this blog. Not because that would increase my income, after all there are no ads on this site anyway. It is primarily because I would like more people to comment on the conent and get a dialog with other photoenthusiasts going.

Copyright © 2017 - Design by FS